Marzena Ewa Radzymińska - Kierownik GOPS Janowiec Kościelny,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 20

Jolanta Pszenna - Starszy specjalista pracy socjalnej,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 24

Ewelina Sobotka - Pracownik socjalny,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 25

Leszek Stryjewski - Główny specjalista pracy socjalnej,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 24

Lucyna Węgierska, Monika Jaszczerska - Główny księgowy,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 22

Karolina Moszczyńska - Pomoc administracyjna - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekunów,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 26

Anna Szczecińska - Referent ds. świadczenia wychowawczego- 500+,
tel. 89 626 20 65/ 626 20 44, wew. 21

Ewa Płoska - pracownik gospodarczy, opiekunka

Agnieszka Ługoska - opiekunka

Jakub Górny - stażysta