Przyjmowanie interesantów

Ginnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym

Grupa pracowników

Dni tygodnia

Godziny przyjęć

Kierownik GOPS

dot. skarg

pok. nr 2

Poniedziałek – piątek

7.15 - 15.15

Pracownicy socjalny

pok. nr 6

Poniedziałek – piątek

7.15 - 15.15

Świadczenia Rodzinne

Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia wychowawcze

pok. Nr 1

Poniedziałek – piątek

7.15 - 15.15