FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIĄ 2021-2027

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym informuje, że wdrażany jest Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), stanowiący kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ). Program polega na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym, podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek, a także możliwość udziału w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

 

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

• 2.056,40zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).

1.590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

 

https://olsztyn.bankizywnosci.pl/clv_project/program-fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

 

logoFEnPZ

Życzenia Wielkanocne